RWD-5 doskonaly model dla poczatkujacych i nie tylko

Witajcie
Nasz klubowy kolega Skazoo zamiescil wlasnie dokladny plan i opis budowy
modelu opartego na ksztaltach RWD-5
Model mozna zbudowac bardzo niewielkim kosztem (depron, oryginal lata na 400 z
przekladnia, pakiecie 8xKAN i 2 najtanszych serwach standardowych za 4,95
euro/szt.) a lata naprawde bardzo ladnie.
Chetnych do budowy zapraszamy na forum:
wzory do wykrojenia depronu:
formatting link
tak, aby Koledzy z mniejszych osrodkow mogli wydrukowac sobie plan na
normalnej drukarce
opis budowy:
formatting link

watek dyskusyjny:
formatting link
Skazoo!!!
Pozdrawiam serdecznie
Alex
Reply to
rcflight
Loading thread data ...
Od jakiego¶ czasu czyta³em to co piszecie i czeka³em na co¶ takiego.... Tanie, proste do wykonania i ... lata. Zabieram siê do kompletowania materia³ów.
Hmmmm.... ale gdzie kupiæ najtaniej depron..
Ja równie¿ dziekujê Skazoo!!!!!!!! Pozdrawiam serdecznie
Darek
Reply to
onet
Depronik mo¿na kupiæ w sieciach Komfortu praktycznie w ca³ej Polsce.
Reply to
Skazoo Bemowo RC
U¿ytkownik "onet" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:d42fpg$f3j$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Sk±d jeste¶ ??? Szukaj -> Castorama, Obi, Praktiker, Komfort - zwie siê to zawsze inaczej ( bo depron to w³a¶ciwie nazwa w USA ) np. IzoFloor - pytaj o "stropianowopodobne" p³yty pod panele pod³ogowem - jak kupujesz to zwróc uwagê aby nie by³y "zwichrowane" bo i takie s± np. w Komforcie - wg sprzedawców to ¿aden problem - pod panelami siê wyprostuj± - i jak im wyt³umaczyæ ¿e to ma lataæ ??????
a swoj± drog± - te¿ gratulujê pracy i modelu
buwi777
Reply to
buwi777
Marcin,
Brawo! Kapelusz z galowy.
A mocze dopiszesz jeszcze ze dwa s³owa o samym RWD-5 i poka¿esz choæby oznaczenia samolotu Skarzynskiego? Skoro zrobi³e¶ tak szlachetny model, to chyba warto i¶æ za ciosem?
Reply to
kojot
Marcin,
Brawo! Kapelusz z g³owy.
A mo¿e dopiszesz jeszcze ze dwa s³owa o samym RWD-5 i poka¿esz choæby oznaczenia samolotu Skar¿yñskiego? Skoro zrobi³e¶ tak szlachetny model, to chyba warto i¶æ za ciosem?
Reply to
kojot
Równie¿ przy³±czam siê do gratulacji tym bardziej ¿e bardzo lubie ten model i sam od dwóch lat zbieram sie do depronowej wersji 5-bis ale jakos czasu brakuje, a tu prosze skazoo i wymiary ca³kiem niez³e. Pozdro LarsD
Reply to
LarsD
Wiesz Kojocie ¿e chêtnie dopiszê, nie wpad³em na taki pomys³. Tak na dobr± sprawê to model czeka jeszcze pewien retusz dzioba (doszlifowanie owiewki przek³adni z depronu), zaokr±glenie krawêdzi kad³uba (po to by³ robiony dodatkowy pasek pomiêdzy ¶ciankami kad³uba) no i malowanie wg tego schematu
formatting link
. Tak¿e pomys³ów na zrobienie z niego pó³makiety jest kilka. A i jeszcze powstanie z czasem p³at bez wzniosu z lotkami.
Tylko z tym czasem coraz gorzej :(
Reply to
Skazoo Bemowo RC
Cześć wszystkim. Jestem nowicjuszem na tym forum. Mam pytanko i prośbę. Nie znalazło by sie gdzieś wersja tego pliku nieposzatkowana na formatki A4? Akurat ja mam gdzie drukować wieli format i klejenie A4 nie uśmiecha mi sie wcale.
Pozdrawiam Bartosz
Reply to
Bartosz
Dzisiaj doda³em wersjê nieposzatkowan± o rozmiarze 140x86cm. Siedzi sobie ona pod tym adresem:
formatting link
Reply to
Skazoo Bemowo RC
Wielkie dzięki Bartosz
Reply to
Bartosz
(otwiera siê nadal wersja poszatkowana tam, gdzie piszesz o nieposzatkowanej).
Nie ¿ebym siê jako¶ wym±drza³ - jestem tu nowy i w³a¶ciwie tylko nie¶mia³o czytam, ale linka do Twojego opisu sobie zachowa³em - mo¿e kiedy¶ uda mi siê budowaæ to cudo. Fajnie by³oby za miesi±c czy dwa nie musieæ grzebaæ w archiwum grupy, ¿eby znale¼æ wersjê nieposzatkowan±...
Dziêki "from the mountain" ;)
Mat
Reply to
Lares
Dziekujê za info. Ju¿ zmieni³em.
Pozdrawiam Skazoo
Reply to
skazoo
Jako, że nie chciało mi sie plotować na papierze a potem wycinać przerobiłem i dałem na ploter tnący...
Pozdrawiam Bartosz
Reply to
Bartosz
Ile jest roboty z takim przerobieniem?
Wiem, ¿e nie mo¿na tak ot sobie pdfa rzuciæ na ploter tn±cy, wiêc, je¶li nie masz nic przeciwko temu, to podrzuæ ten plik Skazoo (no i o ile on nie ma nic przeciw ;>), ¿eby i to powiesi³ na stronce - mo¿e siê komu przyda ;) Ten plik chyba nie jest jaki¶ olbrzymi, co?
Pozdrówka
Mat
Reply to
Lares

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.