Nowe RWD 5-bis

Witam wszystkich !!
"Po szumnych zapowiedziach sprzed paru miesięcy, nareszcie udało mi się
umieścić na mojej stronie plany i opis budowy historycznego modelu RWD-5 bis.
Jest to typowy górnopłat, który może latać jako dostojny i pokazowy model lub
jako "trener", który jednocześnie potrafi wykonać podstawową akrobację..."
Zapraszam do czytania i budowy :)
Pozdrawiam
Alehar
Zapraszam na moja strone:
formatting link

Reply to
Alehar
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.