Analiza termiczna przegród budowlanych i nie tylko

Witam.
Wyprodukowałem w swoim czasie program do diagnostyki termicznej szeroko
pojętych przegród (budowlanych ale nie tylko). Program ma wiele bardzo
specjalistycznych funkcji. Z braku funduszy i zdrowia żeby usunąć błędy
wydruków i wprowadzić na rynek oferuję wszystkim wersję free pod adresem
formatting link
dla chętnych wersje rozbudowane za cenę klucza.
Może w ten sposób, ktoś na tym skorzysta.
Wersja free liczy do 1000 węzłów, są jeszcze do 5000w., do 10000w. i b.o.
Ograniczenie stanowi tylko czas i maszyna.
Pozdrawiam MH
Reply to
Mirosław Hodun
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.