Aparatura PIKO

Witam,
chcê o¿ywiæ mojemu synowi zabawkê, prost±, ale mam nadziejê atrakcyjn± -
poduszkowiec. Kupi³em go na rynku i nie dosta³em nadajnika. W zwi±zku z tym
poszukujê prostej i taniej aparatury do zdalnego sterowania. Znajomy
modelarz powiedzia³, ¿e takie warunki spe³nia aparatura PIKO. Czy ma mo¿e
kto¶ tak± aparaturê do odsprzedania.
pozdrowienia
Marek
Reply to
Marek
Loading thread data ...
Czy chodzi moze o aparature Signal 7, bo producentem jest tez PIKO? Jesli tak to popytam ludzi.
Reply to
kuba
Niestety nie wiem jaka jest nazwa tej aparatury, ale podobno jest solidna i niedroga.
Marek
Reply to
Marek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.