aparatura

Witam,Czy do modelu szybowca potrzebna jest droga aparatura?
Reply to
Misha
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Misha" snipped-for-privacy@boo.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:dbgktp$ssh$ snipped-for-privacy@news.dialog.net.pl...
Do drogiego modelu droga aparatura jest w sam raz
buwi777
ps. pytanie by³o serio czy dla jaj ????
Reply to
buwi777
cze¶æ
je¿eli chcesz otrzymaæ jakie¶ sensowne odpowiedzi to proponujê zacz±æ od tego, co to za model. Nazwa, producent, parametry. poza tym wyposa¿enie modelu okre¶la siê nie cenami ale parametrami. Cena jest tylko dodatkow±, najczê¶ciej nieprzyjemn± cech± danego produktu. :)
Reply to
mRqS
U¿ytkownik "buwi777" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:dbgm0o$5s9$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Absolutnie nie kupuj drogich serw tanio, co czasami mo¿e siê zdarzyæ, bo wtedy bêda to tanie serwa i po ptokach, nie bêd± pasowaæ!
Jan ps. cze¶æ buwi777!
Reply to
jan
Proponuje nieco poczytaæ :
formatting link
powodzenia
U¿ytkownik "mRqS" <mrqs@USUNTO_buntownik.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:dbgv26$pj2$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
superjachu
Jeszcze wieksza glupota jest kupowanie tanich serw drogo ;o)
Reply to
sector
U¿ytkownik "sector" snipped-for-privacy@osw.NOSPAM.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:dbi5nc$b33$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Cze¶æ sector
a drogich tanio ????
buwi777
Reply to
buwi777
Moim zdaniem mniejsza. A jak sie dobrze zastanowic to nie jest glupota a biznes ;o)))))
Reply to
sector

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.