Zawody Warszawa - zapraszamy widzów

W Warszawie odbędą się Mistrzostwa Polski modeli samochodów w kl. Buggy
ET-10,2WDStandart jun. mł. -4WD.IC-8T w dn.5 09 2004 na boisku Domu Kultury
ul.Wiślicka 8 od godz.9 00 nocleg bezpłatny z soboty na niedziele w buynku
LOK ul.Chocimska 14 ( warunek trzeba zabrać ze sobą śpiwór my dajemy łóżko
składane oraz materac wojskowy)
Z modelarskim pozdrowieniem
Mariusz Koziorowicz
Główny Administrator RC-RACING
formatting link

Reply to
Mariusz Koziorowicz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.