Zawody F3K i f5B

Zapraszam wszystkich serdecznie na organizowane przez nasz Klub Pierwsze w
Polsce Zawody w klasie F3K i tradycyjne ju¿ Zawody w klasie F5B do Pucharu
Polski w dniach 15-16 05 br. - Do startu w Zawodach Pucharowych konieczne
jest posiadanie licencji AP - wszystkie szczegó³y na stronie.
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.