Zawody DLG F3K, Koczargi k. Warszawy, 20 wrze?nia

Serdecznie zapraszam na zawody szybowców wyrzucanych z ręki DLG w kategorii F3K. Odbędą się na lotnisku modelarskim Koczargi k. Warszawy w sobotę 20-go września. Pierwszy start o godzinie 11.

Można startować także modelami 1m! W przypadku udziału dużej liczby zawodników z mniejszymi modelami, stworzymy dla nich oddzielną klasyfikację.

Szczegóły i rejestracja on-line

formatting link

Reply to
Czaro
Loading thread data ...

Uwaga! Z powodu pogody przesuwamy zawody o tydzień, na 27-go.

Reply to
Czaro

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.