Kupie plany okr?tów w skali 1/700 lub 1/1000

Witam
Kupie plany w skali 1/700 lub 1/1000 okrętów wojennych z II wojny
światowej (ewentualnie jakieś ciekawe z I) na podstawie których
można wykonać model od podstaw. Mile widziana dodatkowo dokumentacja
fotograficzna lub wykaz jakiejś literatury gdzie można znaleść coś
o tych okrętach (zdjęcia ,malowanie itd). Posiadaczy takich planów
którzy zechcieliby je odsprzedac proszę o wykaz i ceny. Interesują
mnie przede wszystkim modele okrętów japońskich i niemieckich ale
mogą być też inne.
Robert snipped-for-privacy@o2.pl
Reply to
robin1978
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.