POSZUKUJE SAMOCHODU W SKALI 1:5 POMOCY !!!

Witajcie !!!
Jestem tu nowy i mam do Was pytanko.
Mo¿ecie mi udzieliæ informacji gdzie móg³bym sie udaæ (do jakiego sklepu )
celem nabycia drog± kupna samochodu w skali 1:5 z silkikiem spalinowym. Nie
muszê kupowaæ od razu ca³ego auta najchetniej dokupowa³bym sukcesywnie
czê¶ci do niego i pomalutku buda³ go u siebie w domku. Jestem z Warszawy i
najchetniej interesowa³y by mnie adresy sklepików w³a¶nie z Warszawy, ale
je¿eli macie adresików jakich¶ sklepików w innym z miast w naszym kraju
równie¿ prosi³bym o ich podanie.
Z góry dziêkujê za odpowied¼ na tak postawiony problem.
Je¿eli mo¿ecie dajcie mi znaæ na priva no je¿eli nie to postaram siê
wychwyciæ wasze sugestie na li¶cie.
Pozdrawiam
Reply to
Maciek
Loading thread data ...
Widzialem takie na Bitwy Warszawskiej...
PZDR Kalixt
Reply to
Ipsilon vel Kalixt

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.