Jaka aparatura RC?

Sznowni koledzy jak± aparature rc najlepiej kupic poniewaz zamierzam zajac
sie modelarstwem lotniczym, jestem zainteresowany glownie modelami
napedzanymi silnikiem spalinowym.Chce zakupic aparature sterujaca taka aby
starczyla na dlugo i byla przydatna do modeli o stopniowo wzrastajacych
wymaganich, coraz bardziej skomplikowanych, narazie nie wydaje mi sie abym
byl zainteresowany budowa heli.Z dziekuje za porady.Pozdrawia Mariusz H.
Reply to
Mariusz H.
Loading thread data ...
Mariusz H. napisał(a):
Bocznica kolego, zdecydowanie bocznica
kojot
Reply to
Krzysiek " kojot" Choroszko
Witam!
Sta³em przed takim samym wyborem rok temu ... Chcia³em kupiæ jak±¶ aparaturê Hiteca 4- 6 kana³ów. Zaczyna³em od latania elektroszybowcem bez lotek, ale z hamulcami. Potem pope³ni³em depronowca, nastêpnie ca³y sezon lata³em spalinowym Trenerem Kyosho, pod koniec roku kupi³em model Yaka 54... I jestem bardzo wdziêczny koledze ¿e wybi³ mi z g³owy wszystkie aparaturki jakie chcia³em kupiæ.
Kupi³em w koñcu Futabê T9CAp i ... jestem bardzo zadowolony, Kupuj±c na pocz±tku ubieg³ego roku prostsz± i tañsz± aparaturê na jesieni bym j± sprzedawa³ i szuka³ bardziej rozbudowanej.
Je¿eli zamierzasz zaj±æ siê na powa¿nie latanie, a nie tylko okazyjnym wyj¶ciem raz na sezon to moim zdaniem warto zainwestowaæ w porz±dn±, rozbudowan± aparaturê, na pocz±tku wykorzystasz 25% jej mo¿liwo¶ci, ale w miarê postêpu w lataniu, lataniu na coraz bardziej zaawansowanych modelach nie trzeba bêdzie siê martwiæ ¿e aparatura czego¶ nie ma. Wszystko zale¿y od tego jak potraktujesz przygodê z modelarstwem. Wyda³em raz i jestem zadowolony. TO by³a dobra decyzja kupiæ dobry rozbudowany markowy sprzêt.
Pozdrawiam Marek GG:1299639 ***
formatting link
***
Reply to
Marek - Yak
Mysle ze 6 kanalowy Hitec Optic by³by dla Ciebie idealny.
TD
U¿ytkownik "Mariusz H." snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomoœci news:cs9dla$aqr$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
tdziki
to mo¿e jeszcze podaj ile chcesz na ni± przeznaczyæ :) (a najlepiej kup najdro¿sz± na jak± cie staæ )
Conti
Reply to
Conti
Conti wypowiedzial kwintesencje tematu........... :))))
Pozdrawiam Andrzej
Reply to
Andrzej Kostkiewicz
Andrzej Kostkiewicz pisze:
A wcale że nie ;) Prawidłową odpowiedzią jest "aparatura na 35MHz".
Mumin
Reply to
Michał Mierzwa

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.