aparatura [RC]

Witam
Czy kto¶ z grupowiczów móg³by odpowiedzieæ
mi na pytanie zwi±zane z sterowaniem przepustnic±.
Chodzi mi o typowo
mechaniczne rozwi±zanie. Ja na pocz±tku w swojej
aparaturze chcia³em umie¶ciæ 4 kana³y osadzone
na 2 dr±gach z sprê¿ynami powrotnymi i jeden na
potencjometrze suwakowym sterujacym ci±giem
silnika - przepustnic±, jednak we wszystkich rozwi±zaniach
które przegl±da³em przepustnica jest podpiêta
do dr±ga z sprê¿ynami powrotnymi. Zapewne takie
rozwi±zanie jest optymalne i uzasadnione z punktu
widzenia sterowania modelem, ale dlaczego? Dlaczego nie stosuje
siê potencjometru suwakowego bez sprê¿yn powrotnych, aby by³o
mo¿na "zablokowaæ" przepustnice w okre¶lonej pozycji?
Na. 90% chodzi tu pewnie o wygode sterowania i mo¿liwo¶æ
szybkiej zmiany ci±gu silnika wraz ze wznoszeniem
czy opadaniem, ale nie jestem tego pewien.
Mo¿e to banalne pytanie, ale jestem aktualnie na etapie
elektroniki a do modelu i latania jeszcze trochê czasu.
Pozdrawiam
Darek
Reply to
Predator
Loading thread data ...
Witaj
We wszystkich aparaturach, ktore mialem w rekach gas (za wyjatkiem elektroszybowcow z hamulcami arodynamicznymi) jest na drazku (bo latwiej precyzyjnie i szybko dozowac gazem) ale BEZ sprezyny zwrotnej. W lepszych aparaturach mozesz te sprezynki zwrotne dosc dowolnie wypinac (zmieniajac tzw. mode), moze wziales do reki taka z jeszcze nie wypietymi?
Pozdrawiam i zycze powodzenia
Alex
Reply to
rcflight
Witaj. Nie wiem jak± masz aparaturê. W aparatrach Graupnera jest mo¿liwo¶æ wypiêcia sprê¿ynki powrotnej z dr±¿ka obs³uguj±cego gaz i zamontowania sprê¿ystej blaszki hamuj±cej. My¶lê, ¿e w innych aparaturach jest podobnie. Otwórz obudowê swojej i zajrzyj do ¶rodka jak jest zbudowany mechanizm dr±¿ka.
Jarek JK
Reply to
JK
Dnia 2004-02-11 10:32, Użytkownik Predator napisał:
Jeśli gaz jest na drągu, to jeszcze nie znaczy że drąg jest ze sprężyną powrotną :)
Reply to
Jakub Witkowski
Witam, z tego co zrozumiałem, to kolega Predator sam usiłuje zbudować nadajnik i stąd jego pytanie, chyba jeszcze nie miał fabrycznego nadajnika w rękach ;)) Oczywiście potwierdzam, ,,gaz,, na drążku bez samoczynnego powrotu. Pozdrawiam. Marek
Reply to
mores3
Tak sam to buduje. Z tymi sprê¿ynami to siê nipotrzebnie zasugerowa³em i dopisa³em sam czego¶ takiego w instrukcji nie by³o napisane, ale czego to mo¿na nie zobaczyæ (przeczytaæ) jak siê chce;). Potwierdzam, fabrycznego nadajnika nie mia³em nigdy w rêce ani nawet nie by³o mi dane krótkotrwa³e widzenie takowego ustrojstwa ;). No to co do aparatury to bym pewnie mia³ tyle pytan :) bo ju¿ dobijam do konca :).
Pozdrawiam Darek
Reply to
Predator
Dziêkuje za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam Darek
Reply to
Predator
Jeszcze tylko dodam, że przepustnica na suwaku występuje przy nadajnikach 3 kanałowych, np. Neon Hiteca. Wtedy na drążkach masz na jednym tylko ruch góra- dół, na drugim prawo-lewo, a silnik obsługujesz palcem np. wskazującym ;)) Ale jeżeli chcesz zrobić 4 kanałowy, to tak jak pisaliśmy, silnik na drążku ,,bez sprężyny,, , w płaszczyźnie góra-dół. A tak nawiasem mówiąc, jak kupiłem moją pierwszą 4 kanałówkę, to nie wiedziałem czy obroty silnika zwiększa się odpychając drążek, czy ściągając go :))). Pozdrawiam. Marek
Reply to
mores3

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.