Makieta TT Oddam za symboliczną kwotę

Mam do oddania za symboliczną kwotę.Makietę kolejową TT o wymiarach ok

2m x 1m. Makieta jest do remontu.Do tego mam trochę torów,klikanaście wagonów,rozjazdy i parę innych mniejszych rzeczy nowych i już uzywanych.Całość znajduje się w Opolu.Za wszystko chcę kwotę 150 zł
Reply to
jac
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.