Mistrzostwa Polski w klasie F6B Aeromusical.

No nie wiem czy organizator dał tutaj info.

Mistrzostwa Polski w klasie F6B Aeromusical.

Miedzynarodowe Otwarte Zawody Modeli Halowych kl. F3AI (akrobacja) oraz Slow Flyer.

formatting link
Pozdrawiam ! Radek

Reply to
Ol-Pen Model
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.