Największe Li-ion/pol w okolicach 6V-7,2V ?

Jakie są najbardziej pojemne akumulatorki Li-ion / Li-pol w okolicach

6V-7,2V ? Czy ktoś widział o pojemności większej niż 7Ah w rozsądnej kwocie ?
Reply to
Maciej
Loading thread data ...

Wejdź na stronkę

formatting link
i tam są też o większych pojemnościach

zbyszek

Reply to
zbyszek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.