Opis budowy modelu Zefir 1

Witajcie

Dla wszystkich milosnikow Zefirka 1 Piotr opublikowal uzupelniony opis budowy z paroma nowymi rysunkami

Zapraszam do naszego Klubu tutaj

formatting link

Alex

Reply to
AlexRC
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.