Opis budowy modelu Zefir 1

Witajcie
Dla wszystkich milosnikow Zefirka 1 Piotr opublikowal uzupelniony opis budowy
z paroma nowymi rysunkami
Zapraszam do naszego Klubu tutaj
formatting link

Alex
Reply to
AlexRC
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.