Nietypowy "zaczep holowniczy"

Witajcie
Koledzy z mojego klubu w Berlinie stosuja czasem bardzo niekonwencjonalny
sposob holowania szybowcow.
Szczegoly tutaj
formatting link

Alex
formatting link

Reply to
Alex
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.