[RC spam] Sprzedam silnik OS 2,5 ccm

Witam!
Mam do sprzedania OSê 2,5 ccm w doskona³ym stanie za naprawdê niewielkie
pieni±¿ki - 200 z³. Gratis dorzucam model bagnolota i servo! Jestem w stanie
siê trochê potargowaæ...
zapraszam
formatting link
(uwaga anastasis.pl nie ma z tym nic
wspolnego.. uzyczaja jedynie servera;-) )
Reply to
OQ
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.