[SPRZEDAM] Silnik SuperTigre G140, 23,3 ccm

Witam!
Mam do sprzedania silnik spalinowy do modeli lataj±cych.
SuperTigre G 140 (2300), 23,3 ccm pojemno¶ci.
Wiêcej informacji:
formatting link
zdjêcia:
formatting link
przepraszam za spam.
Zainteresowanych zapraszam na strony. ;-)))
Pozdrawiam
Marek
GG:1299639
***
formatting link
***
Reply to
Marek
Loading thread data ...
Adres na Allegro to :
formatting link
za k³opot.
Pozdrawiam Marek GG:1299639 ***
formatting link
***
Reply to
Marek
Witam! Co¶ dzisiaj Allegro szwankuje. Z uwagi na b³êdne dzia³anie strony na Allegro silnik zosta³ wystawiony ponownie.
formatting link
Pozdrawiam Marek GG:1299639 ***
formatting link
***
Reply to
Marek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.