[spam] Sprzedam pilnie MPX 3010

Witam
Mam do sprzedania radio Multiplex 3010 35MHz. Nowa seria, menu angielskie,
stan bdb. Wyposa¿one w dodatkowe prze³±czniki i oparcia na rêce. Na ¿yczenie
prze¶lê zdjêcia.
Pozdr
Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.