[spam] sprzedam Futabe FC28

Loading thread data ...
Witam to mowiles o FC 18 :) A byl kupiec ale za malo dawal i nie musze sprzedawac :) to oprogramowanie ma wszystko o czym Ty nie masz pojecia :) Marek S
Reply to
Marek S
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:gctm4m$q44$ snipped-for-privacy@atlantis.news.neostrada.pl...
Rzeczywi¶cie :)
Przegl±da³em dokumentacjê do tego radia i nie przeczê, ¿e ma imponuj±ce mo¿liwo¶ci. Prawdê mówi±c takie same, jak mój MX-16S (tylko wiêcej kana³ów). Nie ma paru rzeczy, które mia³a moja dawna leciwa JR PCM9 (jaki¶ to by³ stareñki model). Np. dynamicznej kompensaty ogona w heli. Ustawienia (np krzyw± gazu) robi³o siê tam potencjometrami na tylnej ¶ciance nadajnika. To dopiero by³a jazda!
Uwa¿am, ¿e podchodzisz do starego radia z jak±¶ niezrozumia³a dla mnie nabo¿n± czci±. Po prostu, Marku uwa¿am, ¿e wyceniasz je za drogo i dlatego nie mo¿esz sprzedaæ.
Reply to
LukaszS

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.