Wadliwe nadajniki Multiplex

Witam
Na stronie Multiplex trafiłem na oświadczenie firmy (z dnia 10.09.2008) o możliwości wystąpienia usterki spowodowanej złą jakością użytych elementów, a
mogącej skutkować w ekstremalnych warunkach nawet utratą kontroli nad modelem. Dotyczy to nadajników Royal Evo i Cocpit SX, dostarczonych w okresie od początku 2007, do maja 2008. (Nadajniki wyprodukowanie w końcu maja, a oznaczone "MPX 08/05" są już wolne od tej wady). Proszą o przesłanie w/w nadajników do siedziby firmy, celem sprawdzenia. Tekst oryginalny na stronie: http://tiny.pl/smpp
Pozdrowienia PP
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet /

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Tłumaczenie tego tekstu jest na naszej grupie w wątku z dnia 09.06.2008 godz. 0.13
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Poprawka: 08.06.2008 godz. 0.13
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Dzięki z zwrócenie uwagi. Nie mniej ostatnia wersja oświadczenia, mówi jeszcze o dodatkowym bonusie, dla przesyłających nadajnik do kontroli, w postaci 2 serw Nano S gratis. Może stwierdzili, że ludzie się specjanie nie kwapią z wysyłaniem nadajników, w pełni sezonu.
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet /

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.