Hitec Optic 6 a T-rex 450

Czy to dobra aparatura dla tego helikopterka?

Reply to
placebo
Loading thread data ...
Reply to
Tomasz Skurniak

Uzbrajalismy kikanaście razy smigłowce róznej wielkości na Optic 6 i zawsze było o.k., z tym , że zawsze była brana jako pierwsza aparatura.

Pozdrawiam ! Radek

Sklep Modelarski

formatting link

Reply to
Ol-Pen Model

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.