Heli - Raptor 30

Witam.
Czy ktos z grupowiczow lata Raptorem 30?
Prosilbym o jakies opinie na temat tego helikopterka.
Nie mam doswiadczenia z heli. Czy Raptor 30 to dobry pomysl na pierwszy
model???
Z gory dziekuje za wszelkie odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich modelarzy.
Maciek
Reply to
Maciej Josse
Loading thread data ...
Co do RAptora to nie pomoge , jedno sprawdz dostepno¶c czesci zamiennych ,Jezeli masz czekac na kazdy drobiazg 4 tyg to daj sobie spokoj . Latam Conceptem 46 VR , a pierwszy moj model to by³ Concept 30 . BArdzo sobie chwale te modeliki , z czesciami nie ma zadnego problemu narazie 99 % by³o zawsze od reki .
Pozdrawiam
Andrzej Szczecin
PS Przygode z heli rozpoczo³em od uzywanego modelu na którym nauczylem sie zawisu i powolnego lotu .....( wydaje mi sie ze sporo zaoszczedzilem w ten sposob ). U¿ytkownik Maciej Josse snipped-for-privacy@quakestars.com w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³:bih41k$mt2$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
Andrzej Kostkiewicz
U¿ytkownik "Andrzej Kostkiewicz" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bihjtm$g1h$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Witam,
Wypowiem siê jako w³a¶ciciel i intensywny u¿ytkownik wzmiankowanego modelu (w wersji V.2). Raptor jest moim zdaniem genialnie zaprojektowanym i wykonanym zestawem. Jest przyjazny w monta¿u, stabilny w zawisie i przewidywalny w pilota¿u. Uwielbiam ten model. Wylata³em na nim ok. 40 godzin w tym sezonie bez najmniejszego problemu. Dwa bicia kreta z winy kiepskiego pilota pozwalaj± mi równie¿ wypowiedzieæ siê kompetentnie w sprawie czê¶ci zamiennych: model i czê¶ci zapasowe zamawia³em w
formatting link
Na czê¶ci czeka³em 1 tydzieñ (4 dni paczka sz³a do Polski, pozosta³e 3 na przes³anie z UC zawiadomienia do mnie) - to w przypadku przesy³ki szybk± poczt±, zwyk³a poczta idzie z Hongkongu do nas w ok. 9 dni. Warto w tym miejscu dodaæ, i¿ w Cyberheli czê¶ci do Raptora s± zawsze, w odró¿nieniu do naszych krajowych dystrybutorów czê¶ci do ¶mig³owców, gdzie czasami trzeba "trochê" poczekaæ (co mia³em okazjê æwiczyæ w przypadku mojego poprzedniego ¶mig³owca). Nadmieniê równie¿, ¿e czê¶ci do Raptora (przynajmniej w Cyberheli) s± obrzydliwie tanie (co dra¿ni gdy np. w tym samym czasie rozbijemy Eco).
Gor±co polecam ten model, szczególnie jako pierwszy model ¶mig³owca.
Powy¿sze wypowiedzi dotycz± wersji V2 pierwsza wersja by³a mniej udana (podobno, bo nie mia³em).
Reply to
Wojciech Komorniczak

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.