fun-fly LASER3D-silnik waga

witam
czy kotos z grupowiczow posiada model LASER3D 40 produkowany prze firme
LASER MODEL jezli tak to bede bardzo wdzieczny jezeli poda mi:
1)jaka uzyskal wage jego model (ale prosze podac z jakim silnikiem z jakimi
servami 19g czy np 50g z jakim pakietem oraz czy jest to waga z paliwem czy
bez )
2)na jakim lata silniku - czy na tym silniku robi zawis - i na ilu
procentach mocy - czy jest to taki zawis z ktorego po dadodniu gazu model
swobodnie i szybko idzie do gory
( mam zamiar wstawic do tego modelu OS max 70 ULTIMATE i obawiam sie ze
bedzie brakowalo mocy podczas zawisu - ze model zrobi zawis ale nie bedzie
mial wystarczajacej mocy zeby po dodaniu gazu plynnie is zybko odejsc do
gory )
za wszelkie odpowiedzi/podpowiedzi dziekuje
Reply to
ppp pp
Loading thread data ...
Witaj
Posiadam Laserka 3D zrobionego wg planów. Waga modelu gotowego do lotu to oko³o 2250g. D³ugo¶æ 155cm, rozpiêto¶æ 150cm. Uzbrojony jest w 6 serw Futaba S3003 o wadze ok. 40g. ka¿de, odbiornik Graupner R700 i pakiet 4 x NiMh 2100 mAh. Silnik - OS 46 FX ze ¶mig³em APC 12.25 x 3.75, zawis robi spokojnie przy oko³o 2/3 wychylenia dr±¿ka gazu, przy max gazie idzie ¶mia³o i pewnie do góry.
Pozdrawiam
Radek P.
Reply to
Radek P.
U¿ytkownik "Radek P." <radek snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:ctfmli$jf0$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
A czy móg³by¶ napisaæ , jak , poprawnie technicznie , doprowadziæ model do zawisu i jak powinno dzia³aæ w nim sterowanie ( ewentualnie opisz , co z czym powinno byæ zmiksowane ) chcia³bym siê tego nauczyæ ......
Pozdrawiam
Jacek ¦liwicki snipped-for-privacy@neostrada.pl
Reply to
invalid unparseable
Witaj
Nie wiem czy jest to poprawnie i technicznie tym bardziej, ¿e Laserek jest moim pierwszym funflyerem wykonanym zreszt± podczas zesz³orocznej zimy i za wiele nim nie lata³em. Generalnie robiê to tak ¿eby z lotu np. poziomego przej¶æ do pionowego wznoszenia z jednoczesnym zdjêciem gazu po to, ¿eby model szybko wytraci³ prêdko¶æ. W momencie "zatrzymania siê" modelu tak operujê gazem ¿eby model mniej wiêcej utrzymywa³ siê na tej samej wysoko¶ci. Jednocze¶nie pojawia siê potrzeba sterowania ogonem (kierunek + wysoko¶æ) co pomaga utrzymaæ pionowe ustawienie modelu. Dochodzi jeszcze kontrowanie lotkami momentu obrotowego od ¶mig³a.
Co do mikserów - standardowe rozwi±zanie przy sterowaniu 6-ma serwami za pomoc± 4-ch dr±gów - ster wysoko¶ci obs³uguj± dwa serwa które pracuj± na oddzielnych kana³ach - mikser zapewnia jednoczesne wychylenie obu sterów w tym samym kierunku. Podobna sprawa jest z lotkami, tyle ¿e wychylenia s± w przeciwnych kierunkach. Je¶li nie masz aparatury 6-cio kana³owej mo¿esz zastosowaæ "Y kabel" W razie w±tpliwo¶ci postaram siê pomóc.
Pozdrawiam
Radek P.
Reply to
Radek P.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.