Fun Fly ?

W imieniu kolegi który nie ma dostepu do internetu zwracam sie do was z
pro¶b± o pomoc w zbudowaniu modelu typu fun fly.
Poszukuje jakiego¶ planu w miare dok³adnego do zbudowania modelu o
rozpieto¶ci ok 100 - 120 cm lub linku do jakiej¶ strony z opisem budowy tego
typu modelu. Znalaz³em tylko plan DonChichota ale on jest troche za ma³y (80
cm)
formatting link
wiêc je¶li kto¶ móg³by pomóc to
bardzo proszê.
p.s.
znalaz³em artyku³ w m³odym techniku o budowie FunFlya ale bez planu
Conti
Reply to
Conti
Loading thread data ...
A pod jaki silnik chcesz zbudować tego fun flya?? Posiadam kilka planów takich modeli.
Reply to
Boogie
Witam.
U¿ytkownik "Conti" snipped-for-privacy@konto.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
Mo¿e, Merlin z Modelarza. Wieczorem podam z którego numeru.
Reply to
Marek Odrzywolski
Witam.
U¿ytkownik "Marek Odrzywolski" <aquamark_spamciach snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:ca0rhm$dut$ snipped-for-privacy@opal.futuro.pl...
Wzmiankowane plany s± w 7 i 8 nr. Modelarza z 2001 roku. Jest on bardzo podobny do Biniowego Fun Flyja.
Reply to
Marek Odrzywolski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.