Aerofly z internetu

Witam
Znajomy ¶ci±gn±³ z internetu program aerofly.
Jednak podczas wypakowywania archiwum program ¿±da has³a.
Jakie ono jest?
Dziêkujê i pozdrawiam.
Reply to
Tom
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Tom" napisa³ :
...........
Ale¿ ¿aden problem, jest zapisane na opakowaniu symulatora. Wystarczy opakowanie "doci¹gn¹æ" od producenta.
FUT pl.alt.chwalenie_siê_zlodziejstwem
Reply to
kojot
W artykule <drfvvp$6aa$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl> Tom napisał:
Tu "
formatting link
" ci powiedzą.
Proszę.
KAcper
Reply to
Kacper Perschke

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.