Joystick z nadajnika

Witam
Chcia³bym zrobiæ sobie interface ³±cz±cy aparaturê RC z gemeportem w PC'cie.
Znalaz³em co¶ takiego
formatting link
. ale ten jêzyk.
Mo¿e kto¶ z Was widzia³ w sieci podobny projekt (najlepiej na AVR-y) w
jêzyku polskim lub innym daj±cym siê przet³umaczyæ translatorami WWW na
angielski.
Pozdrawiam Piotr Piechota
Reply to
Piotr Piechota
Loading thread data ...
Witam jeszcze raz.
Znalaz³êm t³umacza z czeskiego na polski
formatting link
ale wyniki poprawiaj± humor.
Pozdrawiam Piotr
U¿ytkownik "Piotr Piechota" snipped-for-privacy@medicare.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c05f0t$i3o$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
Piotr Piechota
U¿ytkownik "Piotr Piechota" snipped-for-privacy@medicare.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c05f0t$i3o$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
Romek
U¿ytkownik "Piotr Piechota" snipped-for-privacy@medicare.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c05f0t$i3o$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Proponuje
formatting link
Reply to
Romek
Mam taki kabel i dzia³a ¶wietnie ale tylko z FMS'em Chcia³bym interface udaj±cy jostick.
Pozdrawiam Piotr
Reply to
Piotr Piechota
Użytkownik Piotr Piechota napisał:
dziala tez z RealFlight G2 i Rimpax Simulator i innymi na joy'a po zastosowaniu oprogramowania ktore zamienia sygnalu z com'a na game port - nazywa sie PPJoy
do poczytania o tym tu
formatting link
sciagniecia tu: ttp://simtel.urc.bl.ac.yu/winnt/util/PPJoySetup.zip
Reply to
Pawel Wenda
Witam!
Piotr Piechota wrote:
Niedawno na Allegro bylo cos takiego do kupienia za jakies 75,-
Ja zrobilem sobie na PIC'u taki interfejs, ale z cyfrowymi potencjometrami (wtedy jeszcze Maxim-IC wysylal darmowe probki - teraz juz niestety nie wysylaja do Polski :o(((((( Uklad dziala calkiem fajnie (4 osie + 4 przyciski)
Reply to
Arcimek
Je¿eli to bêdzie dzia³a³o to super sprawa. Dziêki Piotr Piechota
Reply to
Piotr Piechota
ale nie dzia³a na nim AeroFly Professional :(((( który jednak jest NAJLEPSZY pod wzglêdem odwzorowania lotu modelu kto nim latal to pewnie potwierdzi
Andrzej
Reply to
Andrzej
U¿ytkownik "Andrzej" snipped-for-privacy@konto.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
Witam
Zadzia³a³o w RealFlight. Nie jestem ekspertem ale wydaje mi siê ¿e RealFlight G2 jest lepszy od AeroFly (porównywa³em na joystiku). AeroFly ma na pewno ³adniejsze lotniska.
Pozdrawiam Piotr
Reply to
Piotr Piechota
ja tez nie jestem expertem ale nie wiem czy mówimy o tym samym, chodzi mi o AeroFly Professional nie zwyk³± wersje. Wydaje mi sie ze chocia¿by samo l±dowanie w aero jest trudniejsze niz w G2, zawis jest bardziej realistyczny ale ka¿dy ma swoje zdanie a ja nie chce rozpêtaæ burzy nad wy¿szo¶cia jednego symulatora nad drugim.
Andrzej
p.s. grafika lepsza w G2
Reply to
Andrzej
Chodzi³o mi o AeroFly Professional ale nie spieram siê co do realizmu. Lata³em tylko ma³ymi elektrykami wiêc wiêcej siê nie bêdê wypowiada³ na temat realizmu tych symulatorów. Na pewno s± o niebo lepsze od FMS. Nie mog± jednak konkurowaæ cenowo :)
Pozdrawiam Piotr
Reply to
Piotr Piechota
Witam!
To świetnie! Akurat mam pirata Ripmaxa (tylko nie rozpętujcie znów burzy o prawach autorskich ;-) Czy są jeszcze jakieś darmowe symulatory chodzące na Pitlabowym interfejsie oraz/nie oraz PP Joyem?
A czy to zadziała na Win. 98 SE???
Strona nie wchodzi. Możesz dać jeszcze jakiś link?
Pozdrawiam, Szymon
Reply to
Szymon

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.