Diablotin - Fun Fly

Poczyta³em troche archiwum , troche poszpera³em w sieci i okaza³o sie ze to
jeden z najlepiej ocenianych modeli Fun Fly.
W zwi±zku z tym czy ktos posiada plany tego modelu i móg³by udostepniæ albo
odsprzedaæ , ewentualnie chocia¿ kszta³t profilu bo nigdzie nie moge
znale¼æ.
Conti
Reply to
Conti
Loading thread data ...
Przypadkiem posiadam plany modelu Diablotin (nie ma wszystkich przekrojów poprzecznych- niestety :( ). Mam je w 2 wersjach 2,2m rozpiętości oraz 1,28m. Jakbyś je chciał to napisz snipped-for-privacy@wp.pl A może ktoś mógłby je umieścić na serwerze??
Reply to
Boogie

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.