Certyfikaty energetyczne - dobry biznes?

Przewidywana cena świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu
mieszkalnego w bolku z wielkiej płyty to 500 zł. Dla domu
jednorodzinnego- od 1000 zł.
Myślę, że robenie tych świadectw może dać dobrze zarobić, a popyt jest
gwarantowany. Co o tym sądzicie?
Reply to
PB
Loading thread data ...
A jaki jest koszt na pocz±tek? Jakiesz szkolenia, papiery, certyfikaty, obowi±zkowa przynale¿no¶æ i sk³adki dla jakiej¶ samozwañczej organizacji?
Reply to
invalid unparseable
Poszukaj sam, nie chcę mieć konkurencji. Wg moich obliczeń stopa zwotu z kapitału własnego, jeśli tak do tego podejść, jest niezła.
Reply to
PB
U¿ytkownik "PB" snipped-for-privacy@vp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:g2memc$iku$ snipped-for-privacy@news.> Poszukaj sam, nie chcê mieæ konkurencji. Wg moich obliczeñ stopa zwotu z
Witam, Tylko ma³y szczegó³: podobno za prawid³owo¶æ ekspertyzy audytor gwarantuje w³asnym maj±tkiem. SOLO.
Reply to
SOLO
W Ustawie Prawo budowlane nic takiego nie ma. Jeśli już, to odpowiedzialność będzie wynikać z Kodeksu Cywilnego, czyli będzie na zasadach ogólnych, tak jak w każdej dziedzinie życia. Wykupię sobie ubezpieczenie OC i będę spał spokojnie.
Reply to
PB

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.