kalkulator, sorry, ale moze komus sie przyda

Loading thread data ...
zakochuj± i po miesi±cu u¿ywania nie s± w stanie nic policzyæ na zwyk³ym. Ale 550 PLN to chyba przegiêcie w dobie darmowego emulatora na PDA?
Konrad
Reply to
KA
a znasz jakis dobry emulator na PDA? darmowy oczywiscie ;-))
Reply to
Greg

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.