Tłoczenie powierzchni rozwijalnych

Bardzo pięknie takie powierzchnie rozwijalne wyglądają,
ale czy dadzą się tak łatwo wytłoczyć bez pofałdowania?
formatting link

Pozdrawiam WM
Reply to
WM
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.