twardość

Loading thread data ...

witam Mam podaną twardość rockwella w skali "c" 37-41. Czy jest jakiś współczynnik do przeliczenia jej na twardość HB?. Pozdrawiam

Reply to
arek orat

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.