Utylizacja odpadów brudnego tworzywa sztucznego

Czołem.

Szukam pomysłu na utylizację odpadów tworzywa sztucznego typ POM, ale

*zanieczyszczonego* smarem. Płukanie celem wyczyszczenia raczej odpada z uwagi na koszty.
Reply to
PeJot
Loading thread data ...

sobota, 20 maja 2023 o 12:40:36 UTC+2 PeJot napisał(a):

Puszka na smieci z napisem tworzywa sztuczne, metal.

Reply to
Zenek Kapelinder

W dniu 20.05.2023 o 20:24, Zenek Kapelinder pisze:

Trochę tych odpadów za dużo, niestety.

Reply to
PeJot

Rozumiem, że masz na myśli recykling lub jakieś alternatywne zastosowania? Jak nie można wyczyścić to raczej tylko utylizacja. W jakiej formie są te odpady? Jak smar to rozumiem, że stały?

Reply to
Marcin Debowski

Można, ale to nieopłacalne i nieefektywne, a już na pewno nie przy tej ilości.

Bryły o wymiarach <10 cm

Tak.

Reply to
PeJot

W dniu 20.05.2023 o 12:40, PeJot pisze:

A podobnie jak PET?

formatting link
Robert

Reply to
Robert Wańkowski

sobota, 20 maja 2023 o 20:47:47 UTC+2 PeJot napisał(a):

To do firmy zajmującej się utylizacja i przetwarzaniem.trzeba będzie zapłacić.

Reply to
Zenek Kapelinder

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.