Giełda

Pragnę poinformować szanownych kolegów modelarzy,że od dnia dzisiejszego
działa na mojej stronie giełda sprzętu radiowego dla
krótkofalowców.Pomyślałem też o modelarzach.Możecie tam umieszczać darmowo
swoje ogłoszenia o zamiarze sprzedania lub kupna aparatur i innej
elektroniki stosowanej w modelarstwie.
Przed umieszczeniem ogłoszenia należy utworzyć swoje konto a później się
zalogować.
Strona:
formatting link

zakładka giełda.
Przyjemności i udanych trnsakcji życzy Sławomir
Reply to
Pułkownik
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.