Instrukcja do futaby

Loading thread data ...

Wystarczy trochę poczytać aby stwierdzić, że to jest parodia instrukcji ;-) . Podobnie zresztą jest w przypadku 9CAP.

Pozdrawiam Marek

Reply to
Marek Jankowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.