kabel trenera-problem

Połączyłem aparaturę Hitec flash 5 x system, z jakąś starą aparaturką która
plątała mi się po domu. Znalazłem oscyloskopem potrzebny sygnał z kodera taki
jak ma być. No i wszystko pięknie działa ale... dopuki nie rozsunę anteny w
Hitecu (ta stara nie ma anteny i ma wyjęty kwarc). W kablu połączeniowym
indukuje się sygnał w.cz. Kabel jest ekranowany (2 żyły -zasilanie z hiteca do
rupiecia i sygnał kodera z rupiecia do hiteca, masa na ekranie), próbowałem też
innego kabla z tym samym skutkiem. Gdy dotknę kabel w dowolnym miejscu jest o.k.
Co radzicie, koraliki ferrytowe na kabelkach we wtyczkach, jakiś kondensatorek,
a może zrobić parę zwoi kablem na pierścieniu ferrytowym.
Reply to
Bonzo
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.