[RC] Hitec Flash 5 Potencjometry

Witam !
Mam pytanko czy orientuje siê kto¶ gdzie mogê kupiæ nowiutkie potencjometry
do hiteca flash 5 ???
Pozdrawiam Andrzej D.
formatting link

Reply to
Ajek6
Loading thread data ...
potencjometry
Zapytaj w Riku Modelsport i w ArtHobby. ArtHobby jest dystrybutorem Hiteca na Polskê. Je¶li oni nie bêd± w stanie sprowadziæ to bêdzie ciê¿ko, ale wtedy z pewno¶ci± mo¿na je spróbowaæ zast±piæ czym¶ standardowym, ogólniedostêpnym. Czym, nie wiem, bo z Falashem nie mia³em do czynienia. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.