Ładowanie pakietów

Cześć
Z góry przepraszam jeśli moje pytanie kogoś rozśmieszy ale dla mnie są to
sprawy nie do końca poznane.
Chciałbym się dowiedzieć:
- jakim prądem ładuje się akumulator (pakiet) tak żeby był on dla niego
bezpieczny?
- czy opcję szybkiego ładowania możemy zastosować do wszystkich akumulatorów
NI-MH, NI-CD. Jeśli nie to jak je rozpoznać?
Pozdrawiam Jacek
Reply to
Jacek Mrozek
Loading thread data ...
"Jacek Mrozek" snipped-for-privacy@opi.neostrada.pl> > Cześć
Poczytaj tu:
formatting link

Reply to
Armand Olejko
formatting link

Reply to
PeKlesyk

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.