[model H0] parowóz Ty2 z APM i aktualizacja www.gmk.prv.pl

Na Stronach Modeli Kolejowych w skali 1:87

formatting link
wiele nowych zdjęć i możliwość złożenia zamówienia na model Ty2 z APM, które - po prezentacjach prototypów w ubiegłym roku i sporym opóźnieniu - wreszcie weszły w fazę produkcyjną.

Ponadto generalna aktualizacja.

Pozdrowienia

Jakub Halor

formatting link

Reply to
Jakub
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.