mustang P-51

Witam
swego czasu prosi³em o przes³anie planów modelu Mustang P-51 w skali 1:12 .
Kto¶ mi odpowiedzia³ i teraz cisza . Mo¿e jednak kto¶ ma te plany ? A mo¿e
na jakiej¶ stronie s± ?
Marek S
Reply to
Marek S
Loading thread data ...
(namiary na Bogdana)
Reply to
piotrek
Witam rozmawia³em z nim ale chyba nie ma planów , ale zadzwoniê do niego ¿aden problem .:) Marek S
Reply to
Marek S

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.