TAMIYA TS-51 i zamienniki

Witam,
poniewa¿ mam powa¿ne problemy z zakupem lakieru TS-51 (do F Focusa RSa)
postanowi³em poprosiæ Was o poradê.
Czy istnieje jaki¶ dostêpny zamiennik tego lakieru jakiej¶ innej firmy lub
czy mo¿e Tamiya ma odpowiednik lakieru w sprayu ts-51 ale nie bêd±cego
sprayem.
Mo¿e lakiery tamiya X-3 lub X-13 mog± zast±piæ TS-51?
I jeszcze pytanie - nigdy nie u¿ywa³em lakierów Tamiya - s± to akryle - czy
mo¿na do nich u¿ywaæ rozpuszczalników od humbroli?? (krótko mówi±c czy
tamiya to ten sam typ lakieru co humbrol lub modelmaster?)
Reply to
mike_cz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.