Oto jak sebastiano wytraca zimowy czas

Witam
Oto jak sebastiano wytraca zimowy czas.

formatting link
ćcie uwagę na zastosowane hamulce do wolnego latania na spływach sterów,
kadłubie i na zastrzałach. Silnik trochę za drogi....spokojnie za połwę ceny
można zastąpić PJSem 550E no i przekładnia się nie zepsuje:-)


Pozdrawiam
DarekRc
Reply to
DAREKRC
Loading thread data ...
Piêknie :) Ale to nic nowego. Zwyk³y bipe :) Tylko jaki¶ ciê¿ki. Mnie uda³o siê zrobiæ taki sam tylko ¿e nie 86 a 80 cm rozpiêto¶ci. Gotowy do lotu wa¿y 360 gram a nie 500 :D
Umiejêtno¶ci pilota to ju¿ druga sprawa :)
A co do "hamulców" to raczej wg mnie s± to powierzchnie poprawiaj±ce skuteczno¶æ sterów :)) przy ma³ych prêdko¶ciach.
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe
Napewno, hamulce na spływach sterów przy okazji poprawiają znacznie ich skuteczność przy małych prędkościach. Wydaje mi się jednak, iż chodziło mu o coś innego, wykonując skszela na bocznych ściankach kadłuba i hamulce na zastrzałach. Kiedyś takie hamulce w kadłubach mieli Japończycy na MŚ F3-A uruchamiane zdalnie.
Reply to
DAREKRC

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.