Piknik Zar - Bezmiechowa

Drodzy koledzy,

ilość chętnych do Bezmiechowej przekroczyła wszelkie oczekiwania. Już dziś właśnie zapełniłem ostatnie miejsce noclegowe. Do kolegów zameldowanych do tej pory, wyślę w weekend informację o przyjętej rezerwacji a następne rezerwacje mogą być już tylko przyjęte gdy ktoś z zapisanych do tej pory zrezygnuje z pobytu.

Pozostaje tam jeszcze możliwość namiotowania lub noclegów w samochodach lub przyczepach campingowych. Alternatywą może być jeszcze Lesko oddalone od Bezmiechowej o kilka kilometrów. Tam jednak proszę załatwiać rezerwacje we własnym zakresie.

Serdecznie pozdrawiam

Piotr

formatting link

Reply to
Piotrp_de
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.