plany RC- JELCZ

Witam
Mam pytanie: mo¿e kto¶ zakupi³ ju¿ plany modelu wywrotki JELCZ sprzedawanego
w gazecie RCmodel. Jak siê te plany prezentuj±. A mo¿e kto¶ ma je
zeskanowane i mó³by udostêpniæ lub ma jakie¶ inne plany samochodów
ciê¿arowych i wojskowych na podstawie których mo¿na wykonaæ model RC. Mam na
wymiane plany okrêtu podwodnego NAUTILUS (nie atomowego a tego z filmu,
którego tytu³u nie pamiêtam - narysowane wAutoCADzie wraz ze zdjêcaimi z
jego budowy). Jak kto¶ ma jakie¶ plany których nie chce udostêpniæ a
chcia³by odsprzedaæ to proszê o email - co i za ile.
Pozdrawiam Robert snipped-for-privacy@o2.pl

Reply to
Robert
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.