Propozycja nowej grupy: pl.misc.robotyka

Witam,
Zapraszam na grupê news:pl.news.nowe-grupy do dyskusji nad powstaniem grupy
pl.misc.robotyka - w±tek "Propozycja: pl.misc.robotyka (RFD1)".
Proszê nie odpowiadaæ na ten post tutaj, poniewa¿ zgodnie z prawami
polskiego Usenetu dyskusja ta NIE MO¯E toczyæ siê oddzielnie na innych
grupach.
Pozdrawiam,
Marcin Sommer
Reply to
Marcin Sommer
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.