PROPOZYCJA: Zmiana statusu grupy pl.sci.matematyka

-----------------RFD--(Request-for-Discussion)------------------
Nazwa grupy: pl.sci.matematyka
Krotki opis: Zagadnienia krolowej nauk.
Moderowana: TAK Moderatorzy: Paweł Gładki ( snipped-for-privacy@ux1.mat.mfc.us.edu.pl) Mateusz Kwaśnicki ( snipped-for-privacy@poczta.gazeta.pl) Marcin Kysiak ( snipped-for-privacy@poczta.onet.pl) Jakub Wróblewski ( snipped-for-privacy@mimuw.edu.pl)
Opis: Grupa poświęcona zagadnieniom matematyki. Jest to miejsce dla wszystkich, których interesuje ta szeroka i porywająca dziedzina wiedzy: pracowników naukowych, osób zawodowo związanych z matematyką, studentów, uczniów, hobbystów i popularyzatorów nauki. Na łamach grupy można prowadzić dyskusje dotyczące wybranych zagadnień matematycznych, polecić fachową literaturę czy poprosić o pomoc w rozwiązaniu czyjegoś problemu. Przykładowe tematy:
- Aksjomat wyboru i twierdzenie Tichonowa.
- Numeryczne modelowanie przepływu ciepła w bryłach obrotowych.
- Kto poleci dobrą książkę o programowaniu semidefinitywnym?
- Stara zagadka Sokratesa i Platona.
- Wyjątki z życiorysu Ewarysta Galois.
- Hilbertowskie podejście do matematyki.
- Trójmian kwadratowy - wątpliwości z zadaniem domowym.
Niedozwolone są dyskusje nie związane z matematyką, w szczególności:
- Wszelkie rozważania z zakresu tzw. paranauk. Osoby, którym wydaje się, ze odkryły fundamentalną sprzeczność w podstawach matematyki mogą liczyć na życzliwą odpowiedź i wytłumaczenie wszelkich niejasności, wszelako listy zanudzające czytelników po wielokroć tym samym "odkryciem" będą odrzucane przez moderatora. Właściwym dla nich adresem są grupy alt.pl.matematyka i pl.misc.paranauki.
- Dyskusje o wyższości jednych kierunków studiów nad drugimi (czy lepsza jest informatyka, czy telekomunikacja? czy więcej matmy jest na elektronice, czy na ekonomii?) - właściwym forum są grupy alt.pl.matematyka i alt.pl.studia. Z tego rodzaju dyskusji dopuszczalne są wyłącznie te o ośrodkach matematycznych skupionych w różnych miejscach w Polsce i na świecie, studiach matematycznych i profilowanych klasach w szkołach średnich.
- Dywagacje o egzaminach i ich poziomie trudności (czy matura na Śląsku była w tym roku trudniejsza niż na Mazurach? czy trudny jest egzamin wstępny z matmy na SGH?) - właściwym forum jest grupa alt.pl.matematyka.
- Prośby o rozwiązanie zadania domowego, napisanie pracy zaliczeniowej, pomoc w oszustwie przy zdawaniu egzaminu lub plagiacie pracy dyplomowej, dramatyczne apele "nauczcie-mnie-wszystkiego-w-5-minut", wzruszające dylematy "jak-zdać-na-studia-skoro-nic-nie-umiem?" itp. - właściwym forum jest grupa alt.pl.matematyka oraz k12.ed.math. Z tego rodzaju dopuszczalne są wyłącznie postingi, w których autor prosi o pomoc (a nie kompletne rozwiązanie) w rozwikłaniu określonego problemu i wykazuje własny wkład pracy.
Ponadto - podobnie jak w innych grupach hierarchii pl.* - obowiązują następujące zasady formalne: zabronione jest wysyłanie binariów, spamów i ogłoszeń, zwłaszcza o udzielanych korepetycjach czy pisaniu prac na zamówienie (wyjątek od tej reguły stanowią niekomercyjne informacje o planowanych sesjach naukowych, przygotowywanych wydawnictwach, ciekawych stronach www itp.), pisanie w języku innym niż polski (z wyjątkiem cytatów z podaniem źródła, popularnych wtrąceń i sygnaturek), listów zawierających sformułowania powszechnie uznane za wulgarne lub obelżywe, a także cytowanie ilości tekstu większej, niż konieczna do zrozumienia odpowiedzi, podobnie jak zostawianie zbyt skąpych cytatów, odpowiadanie na list nad przytoczonym tekstem, pisanie kapitalikami czy też stosowanie nieprawidłowego kodowania polskich znaków diakrytycznych (innego, niż iso-8859-2) oraz wysyłanie listów zakodowanych w języku HTML.
Temat ('Subject') listu powinien nieść krótką i zwięzłą informację o jego tematyce. Moderator może odrzucić posting, którego temat nie spełnia tego wymogu. W szczególności, moderator zaakceptuje np. post pt. "Problem z obliczeniem całki", ale ten sam post zostanie odrzucony, jeżeli zostanie nadesłany pod tytułem "Pomocy, nie wiem jak to zrobić".
Odrzucony może być także list, który porusza temat omówiony już w FAQ - w takim wypadku moderator ma obowiązek poinformować autora postu o istnieniu FAQ. Zapobiegnie to zaśmiecaniu grupy postami, które wprawdzie są merytorycznie poprawne, ale odgrzewają po raz setny ten sam temat.
Niezależnie od powyższych zasad prosimy pamiętać, aby pisząc list dbać o jego formę - dotyczy to zwłaszcza interpunkcji i ortografii - i o kulturę wypowiedzi, a zwłaszcza o to by unikać sformułowań obelżywych, obrażających i poniżających dyskutantów.
W przypadku, gdy posting nie zostanie dopuszczony na grupę, autor otrzyma od moderatora zwięzłą informację o odrzuceniu i jego powodach (oczywiście pod warunkiem podania działającego adresu zwrotnego).
Bardziej szczegółowe informacje wraz z "Netykietą" zaadaptowaną do potrzeb pl.sci.matematyka znaleźć można w nowym FAQ grupy:
http://ux1.mat.mfc.us.edu.pl/~pgladki/faq /
Uzasadnienie: W ciągu ostatnich dwóch lat uczestnicy życia grupy pl.sci.matematyka stali się świadkami dramatycznego obniżenia poziomu dyskusji prowadzonych na forum. Odeszli prawie wszyscy autorzy związani zawodowo z matematyką, a miejsce interesujących i pouczających wątków zajęły megabajty pseudonaukowych wywodów nie mających niczego wspólnego z królową nauk, rozmowy "okołomatematyczne" o kierunkach studiów, mające niewielki (lub zgoła żaden) związek z tematyką grupy, pogadanki o egzaminach, nadające się raczej na kanały IRC niż na grupy USENETOWE, wreszcie liczne prośby leniwych uczniów i studentów, traktujących grupę jako słup ogłoszeniowy, za pośrednictwem którego znaleźć można chętnego do wyręczenia w odrobieniu zadania domowego, napisaniu pracy zaliczeniowej lub nawet zdaniu egzaminu. W przekonaniu większości piszących na łamach grupy, taka sytuacja skutecznie uniemożliwia jakikolwiek rozwój forum, osiągniecie przyzwoitego poziomu publikowanych postingów, jak również odstrasza nowych czytelników.
Na przestrzeni ostatnich miesięcy toczyły się liczne dyskusje, których ogólnym celem było zaradzenie pogarszającej się sytuacji i wypracowanie nowej formuły grupy pl.sci.matematyka. Przykładowe wątki, poruszające wspomniane zagadnienia, znaleźć można pod następującymi linkami archiwum Googla i Onetu:
3 lipca 2003:
http://groups.google.pl/groups?hl=en&lr=&ie=UTF-8&threadm 1sg6%24ept%241%40nemesis.news.tpi.pl&rnum=2
1 marca 2004:
http://groups.google.pl/groups?hl=en&lr=&ie=UTF-8&threadm=n13b40h2u420d9r2mafm80sfb5s6eegdqi%404ax.com&rnum=1
25 czerwca 2004:
http://groups.google.pl/groups?hl=en&lr=&ie=UTF-8&threadm heis%24j3q%241%40news.onet.pl&rnum=1
tego samego dnia:
http://groups.google.pl/groups?hl=en&lr=&ie=UTF-8&threadm 062601093322%40polnews&rnum=1
6 lipca 2004:
http://groups.google.pl/groups?hl=en&lr=&ie=UTF-8&threadm g0l8%24s8h%241%40nemesis.news.tpi.pl&rnum=1
12 lipca 2004:
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=watek&group=pl.sci.matematyka&tidp89831
18 sierpnia 2004:
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=watek&group=pl.sci.matematyka&tidq84411
24 sierpnia 2004:
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=watek&group=pl.sci.matematyka&tidq99489
26 sierpnia 2004:
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=watek&group=pl.sci.matematyka&tidr03826
Założono nową grupę matematyczną alt.pl.matematyka, która ma stać się forum do wymiany poglądów na tematy "okołomatematyczne". Jednocześnie w trosce o powstrzymanie zalewu listów niezgodnych z dotychczasową tematyką grupy proponuje się uściślić niektóre punkty regulaminu określającego zakres zagadnień poruszanych na pl.sci.matematyka (według przytoczonego wyżej wzorca) oraz wprowadzić moderowanie istniejącej grupy pod kątem odrzucania postingów off-topicowych.
Poniższa statystyka (za ostatnie dwa tygodnie) ilustruje zasadność podjętych kroków (podano liczby wątków):
Rozważania z zakresu paranauk: 8 Prośby o rozwiązanie zadania domowego: 51 Inne spoza tematyki grupy: 14
Wątki związane z tematyką grupy: 87
Autor propozycji: snipped-for-privacy@ux1.mat.mfc.us.edu.pl (Paweł Gładki)
Ogloszenie: pl.news.nowe-grupy pl.announce.newgroups pl.sci.matematyka alt.pl.matematyka pl.sci.fizyka pl.sci.inzynieria
Czas trwania: Dwa tygodnie
-----------------RFD-KONIEC-------------------------
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Fut: "pl.sci.fizyka"
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

się znalazł jaśnieoświecony anarchista... Właściwie to w czasopismach naukowych to też by można losowo wybrane listy czytelników publikować, no nie? A co do "królowej nauk". Wiesz, tak się mówi. Jeszcze w podstawówce to określenie słyszałem. Jak jeszcze się nie zorientowałeś to gratuluje. Ile masz lat? 5? Ach-to przepraszam-zrozumiałe. jeszczejedno: jak ktoś chce zaprowadzić porządek w dyskusji o nauce, to nie znaczy że chce zlikwidować wolność słowa, wiesz? Rozumiesz tę różnicę? Niebardzo? eh...
--
_________________________________________MAT________


Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Fut: "pl.sci.fizyka"
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.