PROPOZYCJA: Zmiana statusu grupy pl.sci.matematyka

Loading thread data ...
"Pawel Gladki" snipped-for-privacy@NOSPAMmath.usask.ca> news:cm6pbb$350$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Czy żeby zamoderować niemoderowaną grupę wystarczy być oszołomem? Ilu musi być oszołomów by zawładnąć HydePark.pl? Kto zagłosuje, że chce mieć bicz nad głową i zdać się na łaskę nie wiadomo kogo i nie wiadomo skąd? hehehe zobaczymy CIĄG DALSZY tej farsy... :) demokratycze (tajne) hehe -- głosowanie za siebie i za tych którzy przyjdą. <cool> PS. "Zagadnienia krolowej nauk" -- komuś/czemuś się marzy bycie królem ale z logiką jest na bakier. Władzaaaa.... <<Czas trwania: Dwa tygodnie>> -- to dobiero BUTA.! PSS. takie zakusy noszą nazywę: dywersja. Zamoderuj sobie "alt.pl.matematyka" ... Wara od SCI. snipped-for-privacy@Robak.pl
Fut: "pl.sci.fizyka"
Reply to
ksRobak
siê znalaz³ ja¶nieo¶wiecony anarchista... W³a¶ciwie to w czasopismach naukowych to te¿ by mo¿na losowo wybrane listy czytelników publikowaæ, no nie? A co do "królowej nauk". Wiesz, tak siê mówi. Jeszcze w podstawówce to okre¶lenie s³ysza³em. Jak jeszcze siê nie zorientowa³e¶ to gratuluje. Ile masz lat? 5? Ach-to przepraszam-zrozumia³e. jeszczejedno: jak kto¶ chce zaprowadziæ porz±dek w dyskusji o nauce, to nie znaczy ¿e chce zlikwidowaæ wolno¶æ s³owa, wiesz? Rozumiesz tê ró¿nicê? Niebardzo? eh...
Reply to
Łagoda
"Łagoda" snipped-for-privacy@list.niespamowac.pl> news: snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
przeczytaj sobie wątek: ATAK NA WOLNOŚĆ SŁOWA - HAŃBA ! na grupie "pl.test"
formatting link
snipped-for-privacy@Robak.pl
Fut: "pl.sci.fizyka"
Reply to
ksRobak

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.