[RC] COOT oblatany i cały !

Witam !!!

Dzisiaj w miłym towarzystwie Jarka JK z Wągrowca oraz jego Extry i Motylka oblatałem pomyślnie COOT-a. Relacja i fotki na stronie:

formatting link
z dzisiejszych 3 lotów wkrótce.

Reply to
Piotr Konopka
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.