[RC - plastik] gdzie to kupic i jak to zrobic

Otó¿ sklejam ciê¿arówkê 1:24 i chcia³bym j± o¿ywiæ - na my¶li mam zdalne
sterowanie. Nie mam tam za du¿o miejsca na silniczki i inne rzeczy tak wiêc
wszystko musia³o by byæ nie du¿e ale osi±gi tak¿e nie musz± byæ super
imponuj±ce. Chcia³bym by jecha³ do przodu do ty³o no i skrêca³... teraz
problem bo nie wiem gdzie kupiæ silniczki, przek³adnie i inne elementy
(mieszkam w Warszawie) - móg³ by mi kto¶ poleciæ sklep z takimi bajerami
lub/oraz jakie najlepiej podzespo³y zakupiæ. My¶la³em nad zakupem jakiej¶
dzieciêcej zabawki i wyjêciu wnêtrzno¶ci, ale mimo wszystko chcia³bym was
siê poradziæ.
pzdr Rox
Reply to
Rox
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Rox" ...
Je¶li ma po prostu ruszaæ i skrêcaæ - zabawka bêdzie OK, je¶li chcesz, ¿eby np. jecha³a szybciej, wolniej, jeszcze wolniej, ... skrêca³a odrobinê, (np. w czasie do¶æ szybkiej jazdy, a bardziej (np. przy zawracaniu) - bez aparaturki typowo modelarskiej raczej siê nie obejdziesz. Do mapêdu mo¿esz wtedy prawdopodobnie wykorzystaæ po prostu serwomechanizm - to wszak silnik z przek³adni±, regulatorem i (zbêdnym Ci) uk³adem sprzê¿enia zwrotnego.
Pomy¶l ew. o dodatkowych kana³ach - o¶wietlenie, sygna³ d¼wiêkowy itp.
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
qrcze dziêki... tylko teraz trzeba bêdzie uzbieraæ kupe kasy na to... :( zaczynam graæ w lotka! jeszcze raz dziêki... pzdr Rox
formatting link

U¿ytkownik "Kaper" snipped-for-privacy@wywalodmalpy.astercity.net> napisa³ w wiadomo¶ci news:btenjg$245p$ snipped-for-privacy@mamut.aster.pl...
Reply to
Rox
Hej,
może troche szalony pomysł, ale kup sobie zabawkę, przełóż napęd etc, a potem przerób sterowanie - są takie dwa układy scalone lm1871 i lm 1872, które są kompletnym układem nadawczo odbiorczym z dwoma kanałami proporcjonalnymi i dwoma cyfrowymi - sam zbuduj aparature :D Ja jeszcze tego nie próbowałem, ale myślę, że niedługo się nimi zajmę. Pozdrawiam
Reply to
Danek
yy... co? to znaczy mo¿e ja to tak powiem - kupie jak±¶ zabawkê z pe³nym sterowaniem rozbiore i wm±tujê w moje cacko (chyba wielki problemów nie bêdzie?) i poczekam a¿ wykonasz swój plan no i wtedy pomo¿esz mi :) bo tak nawiasem mówi±c to wiêcej wiem o uk³adach cyfrowych ani¿eli o scalonych. dziêki Big growar dla CIebie pzdr Rox
formatting link

U¿ytkownik "Danek <><" snipped-for-privacy@NOSPAMMwp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:btgmj1$25m$ snipped-for-privacy@srv.cyf-kr.edu.pl...
Reply to
Rox
oooooops!!! To tak jak ja :D ale spoko - cos wymyslimy :)
Pozdr
Reply to
Danek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.