SPAM (RC) Regulator 3f Align 25A

Witam Sprzedaję jak w temacie. Duże możliwości (prąd, programowanie, do 4 cel LiPoly) wysoka jakość i niska cena np. w porównaniu z Jeti o podobnym prądzie.

formatting link
przepraszam

Reply to
Marek Popów
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.